شرایط خوزستان در زمان بمباران دشمن نیز اینگونه نبود

آیت الله عبدالکریم فرحانی در نشست با مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد استان خوزستان، با اشاره به و مصائب أخیر مشکلات مردم خوزستان تصریح کرد: عرق شرم بر پیشانی ام نشسته است زیرا مشکلات را که پیگیری می کنیم می گویند که خوزستان تخصیص بودجه ای نداشته است. وی...

ادامه مطلب