آیینه

آیت الله فرحانی از دیدگاه علما و بزرگان
.
.
.

535756_511

آیت الله جوادی آملی :

ایشان از کسانی است که خداوند به ایشان حکمت( که همان خیر کثیر است )
عنایت فرموده و امید می رود بتواند شأن بالایی را برای حفظ نظام اسلامی بر عهده بگیرد.
.
.
.

14729_548

آیت الله موسوی جزائری:

ایشان تمام تلاش خود را در تحکیم ارکان حوزه به کار برده است و
با تدریس قیم و مفید و بحث مبتکرانه خود تأثیر بسزایی داشته است که قلم من از ادای آن ناتوان است.
ایشان به برکت حضور جدی اش در مباحث فقهی واصولی و متابعت و تحقیق و تدقیق، اکنون به بالاترین مراتب علمی رسیده
و از مجتهدان خادم اهل بیت است.

.
.
.

139506061044252018485764

آیت الله مؤمن( عضو شورای نگهبان و نماینده شهر مقدس قم در مجلس خبرگان رهبری):

ایشان علاوه بر فهم مطالب در حد عالی، خود نیز از فروعات بحث می نماید و
نظرات عمیقی را القاء و ابداع می نماید که فقط کسی که ملکه اجتهاد دارد آن را ابداع می نماید و
بحمدالله تعالی ایشان به مرتبه عالیه ای از علم رسیده است.